Strona główna
Usługi
 



Firma ECOBHP prowadzi działalność doradczo-szkoleniową w zakresie BHP, PPOŻ. i Ochrony Środowiska. Specjalizujemy się w obsłudze firm różnej wielkości, zarówno produkcyjnych jak i biurowych.
Szerzej o naszej ofercie zapoznacię się Państwo w zakładce "usługi".

Posiadamy uprawnienia Głównego Specjalisty ds. BHP, zgodnie z wymogami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy, zdobyte w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy w Warszawie.

Dodatkowe kwalifikacje to:
uprawnienia Inspektora Ochrony Przeciwpożarowej, zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej, zdobyte w Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie;
- uprawnienia Konserwatora podręcznego sprzętu ppoż.;

- podstawowy kurs pierwszej pomocy (16h) organizowany przez Polski Czerwony Krzyż.

Posiadamy do dyspozycji salę szkoleniową na 80 osób, zlokalizowaną w Płońsku.
Sprzęt multimedialny zapewnia nam wysoką jakość do realizacji szkoleń.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY.



ECOBHP Damian Ferski - Kompleksowe zarządzanie BHP, PPOŻ. i Ochroną Środowiska

NIP: 567-154-87-91                     REGON: 141926350

Mobile: +48 503 054 214

Mail: ecobhp@wp.pl

Siedziba: Berlinga 16, 09-100 Płońsk


 
Top