Strona główna
Usługi
 - obsługa firm w zakresie BHP zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 września 1997r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 97.109.704 ze zm.)

                                                                                                                                        - obsługa firm w zakresie PPOŻ. - uprawnienia inspektora Ochrony Przeciwpożarowej - zgodnie z Ustawą z dnia 24 sierpnia 1991r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej

- organizowanie pomiarów czynników szkodliwych (hałas, zapylenie, czynniki chemiczne) oraz czynników uciążliwych (oświetlenia na stanowisku pracy)

- konserwacja i przeglądy podręcznego sprzętu ppoż.

- SPRZEDAŻ GAŚNIC !!!

2 KG ABC PROSZKOWA -                                                            56,90 PLN netto
4 KG ABC PROSZKOWA -                                                            84,90 PLN netto
6 KG ABC PROSZKOWA -                                                            94,90 PLN netto
URZĄDZENIE GAŚNICE 2 KG BC (do sprzętu elektronicznego) - 154,90 PLN netto
5 KG BC ŚNIEGOWA -                                                                199,90 PLN netto

- opracowywanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego

- doradztwo w zakresie Ochrony Środowiska - pozwolenia, gospodarka odpadami, raporty za korzystanie ze środowiska itp.

- organizowanie i prowadzenie szkoleń wstępnych i okresowych BHP dla wszystkich grup pracowników

- organizowanie i prowadzenie szkoleń przeciwpożarowych z praktyczną obsługą sprzętu ppoż.

- organizowanie kursów Pierwszej Pomocy

- ocena maszyn pod kątem wymagań minimalnych oraz zasadniczych, zgodnie z wytycznymi dyrektywy 98/37 i 2006/42 (nowa dyrektywa maszynowa)

- przeprowadzanie audytów oceny zgodności z wymaganiami prawa

- wdrażanie systemów zarządzania zgodnie z normami ISO 14001:2004 oraz PN-N/OHSAS 18001

- przeprowadzanie audytów wewnętrznych zgodnie z wytycznymi ISO 14001 oraz PN-N/OHSAS 18001


W przypadku zainteresowania ofertą, proszę o kontakt celem dalszych ustaleń. 

W razie dodatkowych oczekiwań Państwa co do oferty, proszę o kontakt.

Jesteśmy otwarci na Państwa propozycje współpracy.
ECOBHP Damian Ferski - Kompleksowe zarządzanie BHP, PPOŻ. i Ochroną Środowiska

NIP: 567-154-87-91                     REGON: 141926350

Mobile: +48 503 054 214

Mail: ecobhp@wp.pl

Siedziba: Berlinga 16, 09-100 Płońsk


 
Top